Kilisemiz 2019 yılında kurulmuştur.

Kilisemiz Baptist Toplulukları Derneği'ne bağlı yerel bir kilisedir.
Topluluğumuz herhangi bir yabancı yönetim merkezi, belli kültür değerleri, gelenekleri veya İncil’de bulunan ilkelerin dışında hiç bir şeye bağlı değildir.

Aynı zamanda, bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin yasalarının yetkisini kabul ediyoruz (Romalılar 13:1). Kilisemiz, üyeleri yerel veya yabancı olsun, Türkçe dilinde ibadet eden ve yerel önderler tarafından yönetilen bir topluluk anlayışına göre hizmet sunmaktadır. Topluluğun önderleri ise, kilisenin gerçek başı olan İsa Mesih kendisinin önderliği altında hizmet ediyorlar.

Kilisemizde Türkiye vatandaşları, yabancı uyruklu Mesih imanlılarıyla beraber, bir aile olarak Türkçe diliyle ibadet ediyorlar.  Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz (Romalılar 2:11); biz de insanlar arasında ayrım yapmak istemiyoruz.

Kilisemizde, Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes:  Tevrat, Zebur ve İncil) inancımızın temeli olarak kabul edilmektedir, yani topluluğumuz Ehl-i Kitap bir topluluktur.

“Hıristiyanlık”ı, dinimiz olarak değerlendirmiyoruz.  İncil’e göre önemli olan belli bir dine ait olmak değil, İsa Mesih’i yürekten Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmektir (Romalılar 10:9-10).  Yunanca’da, “Hıristiyan” kelimesinin orijinal anlamı ise, “İsa’ya Benzeyen” dir. Mesih imanlıları olarak bu dünyada bir hedefimiz varsa, hedefimiz İsa Mesih’in gücü aracılığıyla O’nun yaşadığı gibi yaşamaktır.

İncil’e göre, Mesih İmanlıları olarak görevimiz Tanrı’yı sevmek ve komşularımızı kendimiz gibi sevmektir (Matta 22:36-40). Dolayısıyla, inancımız bir tek kelimeyle anlatılabilirse, o kelime de “Sevgi.”