Siz sonsuz yaşama sahip misiniz?

Kutsal Kitap sonsuz yaşam için açık bir yol gösterir. İlk olarak, Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi kabul etmemiz gerekir. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Hepimiz Tanrı’yı kızdıran şeyler yaptık ve bu da bizi cezayı hak eden kişiler haline getirir. Bütün günahlarımız nihai olarak sonsuz bir Tanrı’ya karşı olduğu için, buna ancak sonsuz bir ceza yeterli olur. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

Ancak, günahsız (1 Petrus 2:22) ve sonsuz Tanrı Oğlu olan İsa Mesih bir insan haline gelerek (Yuhanna 1:1,14) bizim cezamızı ödemek için ölmüştür. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8). İsa Mesih, bizim hak ettiğimiz cezayı Kendi üzerine alarak (2 Korintliler 5:21) çarmıhta öldü (Yuhanna 19:31-42). Üç gün sonra ölümden dirilerek (1 Korintliler 15:1-4) günah ve ölüm üzerinde zaferli olduğunu kanıtladı. “O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda ... kavuşturdu” (1 Petrus 1:3).

Mesih’in kim olduğu, kurtuluş için ne yaptığı ve bunu neden yaptığı konusundaki fikirlerimizi imanla, değiştirmeliyiz (Elçilerin İşleri 3:19). Eğer O’nun bizim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıhtaki ölümüne güvenerek O’na iman edersek bağışlanacak ve cennette sonsuz yaşam vaadini alacağız. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). "İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). Sadece Mesih’in çarmıhta tamamlamış olduğu işe iman, sonsuz yaşama giden tek gerçek yoldur! “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9).

Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız size basit bir dua sunmak istiyoruz. Unutmayın, ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek sizi günahtan kurtarır! Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih O’na imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Tebrikler! Yaşam değiştirici bir karar aldınız! Belki de, “Şimdi ne olacak? Tanrı’yla yolculuğuma nasıl başlayabilirim?” diye soruyorsunuzdur. Aşağıda belirtilen beş adım size Kutsal Kitap’tan yol gösterecektir. Yolculuğunuz konusunda sorularınız olduğunda lütfen bizimle iletişim kurun: 

1. Kurtuluşu anladığınızdan emin olun.

1 Yuhanna 5:13 bize şöyle der, “Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.” Tanrı, kurtuluşu anlamamızı ister. Tanrı, kurtulmuş olduğumuzu kesinlikle bildiğimiz konusunda güvenceye sahip olmamızı ister. Şimdi kurtuluşun ana noktalarının üzerinden kısaca geçelim: 

(a) Hepimiz günah işledik. Hepimiz Tanrı’yı hoşnut etmeyen şeyler yaptık (Romalılar 3:23).

(b) Günahımızdan ötürü, Tanrı’dan sonsuzluk boyunca ayrılmayla cezalandırılmayı hak ediyoruz (Romalılar 6:23).

(c) İsa bizim günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta öldü (Romalılar 5:8; 2 Korintliler 5:21). İsa, bizim hak ettiğimiz cezayı Kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü. O’nun ölümden dirilmesi, İsa’nın ölümünün günahlarımızın bedelini ödemek için yeterli olduğunu kanıtladı. 

(d) Tanrı, İsa’nın ölümünün bizim günahlarımızın bedelini ödediğine güvenerek O’na iman eden herkese bağışlanma ve kurtuluş bağışlar (Yuhanna 3:16; Romalılar 5:1; Romalılar 8:1).

Kurtuluşun mesajı budur! Eğer İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, kurtulmuşsunuzdur! Bütün günahlarınız bağışlanmıştır ve Tanrı sizi hiçbir zaman bırakıp terk etmeyeceğini vaat eder (Romalılar 8:38-39; Matta 28:20). Kurtuluşunuzun İsa Mesih’te güvenlikte olduğunu unutmayın (Yuhanna 10:28-29). Eğer Kurtarıcınız olarak sadece İsa’ya güveniyorsanız, sonsuzluğu Tanrı’yla birlikte cennette geçireceğinize güven duyarsınız. 

2. Kutsal Kitap’ı öğreten iyi bir kilise bulun.

Kiliseyi bir bina olarak düşünmeyin. Kilise insanlardır. İsa Mesih’e iman eden kişilerin birbirleriyle paydaşlık etmeleri çok önemlidir. Kilisenin ana amaçlarından biri budur. Şimdi artık İsa Mesih’e iman ettiğinize göre, sizi oturduğunuz bölgede Kutsal Kitap’a inanan bir kilise bulup vaizle konuşmaya kuvvetli bir şekilde teşvik etmek istiyoruz. O’na İsa Mesih’e olan yeni imanınızı bildirin.

Kilisenin ikinci bir amacı da, Kutsal Kitap’ı öğretmektir. Tanrı’nın talimatlarını hayatınıza nasıl uyarlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kutsal Kitap’ı anlama, başarılı ve güçlü bir Hristiyan yaşamı sürmenin anahtarıdır. 2 Timoteos 3:16-17 şöyle der: “Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.”

Kilisenin üçüncü bir amacı da tapınmadır. Tapınma, yaptığı her şeyden ötürü Tanrı’ya teşekkür etmektir! Tanrı bizi kurtarmıştır. Tanrı bizi sever. Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Tanrı bize kılavuzluk eder ve yol gösterir. O’na nasıl olur da teşekkür etmeyiz? Tanrı kutsal, doğru, sevgi dolu, merhametli ve lütuf doludur. Vahiy 4:11 şöyle bildirir: “Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.”

3. Her gün Tanrı’ya odaklanmak için zaman ayırın.

Bizim için her gün Tanrı’ya odaklanarak biraz vakit geçirmek çok önemlidir. Bazı insanlar buna “sessiz zaman” adını verir. Başkaları buna, “adanma” zamanı adını verir, çünkü bu zamanda kendimizi Tanrı’ya adarız. Bazılara sabahleyin, bazıları da akşamleyin vakit ayırmayı tercih eder. Bu zamana ne ad verdiğiniz ya da bunu ne zaman yaptığınız önemli değildir. Önemli olan Tanrı’yla düzenli bir şekilde vakit geçirmenizdir. Tanrı’yla olan zamanımızı hangi etkinlikler oluşturur? 

(a) Dua. Dua basitçe Tanrı’yla konuşmaktır. Endişeleriniz ve sorunlarınız konusunda Tanrı’yla konuşun. Tanrı’dan size bilgelik ve yol gösterim vermesini isteyin. Tanrı’dan ihtiyaçlarınızı karşılamasını isteyin. Tanrı’ya O’nu ne kadar çok sevdiğinizi ve O’nun sizin için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. Dua budur. 

(b) Kutsal Kitap’ı okumak: Kutsal Kitap’ın size kilisede, Pazar Okulu’nda ve/veya Kutsal Kitap etütlerinde öğretilmesinin yanı sıra, Kutsal Kitap’ı kendiniz de okumalısınız. Kutsal Kitap, başarılı bir Hristiyan hayatı yaşayabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi içerir. Bilge kararlar vermek, Tanrı’nın isteğini bilmek, başkalarına hizmet etmek, ruhsal bakımdan büyümek için Tanrı’nın yol gösterimini içerir. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bize verdiği Sözü’dür. Kutsal Kitap aslında, yaşamlarımızı O’nu hoşnut edip bizi tatmin eden bir şekilde yaşamamız için Tanrı’nın bize verdiği talimat kitabıdır. 

4. Size ruhsal bakımdan yardım edebilecek insanlarla ilişkiler geliştirin.

1 Korintliler 15:33 bize şöyle der: “Aldanmayın, ‘Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar’” der. Kutsal Kitap, “kötü” insanların üzerimizde yapacağı etki konusunda uyarılarla doludur. Günahlı etkinliklerde bulunanlarla zaman geçirmek bizim de aynı etkinlikler konusunda ayartılmamıza neden olacaktır. Etrafımızdaki insanların karakterinden biz de etkileneceğiz. Onun için kendimizi Rab’bi seven ve O’na adanmış olan insanlarla çevrelememiz çok önemlidir. 

Kilisenizden size yardım edebilecek ve sizi teşvik edebilecek bir iki arkadaş bulmaya çalışın (İbraniler 3:13; 10:24). Arkadaşlarınızdan sizi sessiz zamanınız, etkinlikleriniz ve Tanrı’yla yaşamınız konusunda sorumlu tutmalarını isteyin. Aynı şeyi onlara yapmayı teklif edin. Bu, Rab İsa’yı Kurtarıcıları olarak tanımayan bütün arkadaşlarınızı bırakmanız anlamına gelmez. Onlarla arkadaşlığınızı sürdürün ve onları sevmeye devam edin. Sadece onlara İsa’nın hayatınızı değiştirdiğini ve eskiden yaptığınız şeyleri yapamayacağınızı bildirin. Tanrı’dan size İsa’yı dostlarınızla paylaşma fırsatı vermesini isteyin. 

5. Vaftiz olun.

Birçok insan vaftiz konusunu yanlış anlar. “Vaftiz” sözcüğü, suya batırma anlamına gelir. Vaftiz, Mesih’teki yeni imanınızı ve O’nu izlenmeye adanmışlığınızı herkesin önünde bildirmenin Kutsal Kitap’a uygun yoludur. Suya batırılma etkinliği, Mesih’le gömülmeyi resmeder. Sudan çıkma etkinliği ise Mesih’in dirilişini resmeder. Vaftiz olmak, kendinizi İsa’nın ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleştirmektir (Romalılar 6:3-4).

Sizi kurtaran vaftiz değildir. Vaftiz günahlarınızı bağışlamaz. Vaftiz sadece bir itaat adımıdır, sadece Mesih’in kurtuluşunuz olduğuna imanınızı herkesin önünde bildirişinizdir. Vaftiz önemlidir çünkü bir iman adamıdır, Mesih’e olan imanınız ve adanmışlığınızı herkesin önünde bildirişinizdir. Eğer vaftiz olmaya hazırsanız, bir vaizle konuşmalısınız.